Kategoriarkiv: avsnitt

Sweconpoddar 12 – Troll i svensk fantasy

12 - Troll i svensk fantasy

Trollen har kommit tillbaka eller har de alltid varit populära? Vilken betydelse har troll i svensk fantasy? Hur skiljer sig trollen i fantasy från trollen i svensk folktro?

Medverkande: Kristina Hård, Oskar Källner,  Anna Vintersvärd, Rasmus Kaj, Carolina Gómez Lagerlöf (mod)

Panel på Swecon 2015 – Confuse i Linköping.

Musiken är en nedklippt version av Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.

Sweconpoddar 11 – SF-magasinet Häpna!

11 _-_Häpna-nr10_1958
Häpna! utkom 1954 – 1966 och satte ordentlig fart på svensk fandom. Vad innehöll magasinet? Hur påverkade valet av material synen på sf i Sverige? Hur utvecklades magasinet? Vilken effekt hade det på utgivningen av sf? En ny bok om Häpna! innehåller både återtryck av noveller och annat material och analyser av Häpna!s betydelse. Hur har material valts ut och vilka slutsatser dras?

Medverkande: John-Henri Holmberg, Sten Andersson, Tomas Cronholm (mod)

Panel på Swecon 2015 – Confuse i Linköping.

Musiken är en nedklippt version av Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.

Sweconpoddar 10 – Ska vi ha ett svenskt fantastikpris?

Hugo statue 2007
2007 års Hugostatyett med Fuji i bakgrunden och Ultraman redo att beskydda Hugoraketen.

Vad finns det för fördelar och nackdelar med fantastikpris? Panelen diskuterar om det skulle vara ett pris eller flera kategorier och om priset bör utses av en jury eller genom omröstning och i så fall inom vilken grupp.Hur kan ett pris finansieras? Kan slutsatser dras av andra litterära priser inom eller utom fantastikområdet?

Medverkande: John-Henri Holmberg, Johan Anglemark, Olov Livendahl, Kjartan Lindøe, Tomas Cronholm (mod)

Panel på Swecon 2015 – Confuse i Linköping.

Musiken är en nedklippt version av Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.

Sweconpoddar 09 – Var framtiden bättre förr? En diskussion om retrofuturism

SteamOcto_Final1280

En av de senaste årens största trender i fantastikvärlden har varit steampunk, viktorianskt inspirerad sf och fantasy. Men varför begränsa sig till just den viktorianska eran? Idéerna bakom steampunken kan lika gärna tillämpas på andra historiska epoker, och när så skett har resultatet blivit en rik flora av subgenrer som till exempel kallats dieselpunk, decopunk, clockpunk, rocketpunk eller atompunk. Det tycks vara mer som förenar dessa subgenrer än vad som skiljer dem åt, och kanske går det att samla dem under beteckningen retrofuturism.

Vari ligger lockelsen hos svunna tiders framtidsvisioner? Handlar det om att se framtiden ur det förflutnas perspektiv eller om att se det förflutna ur framtidens perspektiv? Är vissa epoker mer tacksamma än andra? Är retrofuturism en konservativ rörelse? Var framtiden verkligen bättre förr? Finns det ett samband med de vidare retrorörelserna i vår tids kultur, med fenomen som swingdansrevival, burlesque och vintagetrend?

Medverkande: Anna Davour (mod), Lupina Ojala, Anna Blixt

Panel på Swecon 2015 – Confuse i Linköping.

Musiken är en nedklippt version av Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.

Sweconpoddar 08 – AI & Robots in film, TV and literature

08 - AI panel

How have the role of AI and robots changed in sf over time? Which are the best, worst or most interesting depictions, and why? What aspects have been considered or missed?

This panel was recorded at Swecon 2015 – Confuse in Linköping – Sweden.

Participants: Patrik Centerwall (mod), Madeline Ashby, Tommy Persson, Oskar Källner, Thomas Padron-McCarthy

08 - ai robots tachikoma
Madeline Ashbys favourite AIs, the Tachikoma from Ghost in the Shell – Stand Alone Complex.

The music is from Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.0

Sweconpoddar 07 – Hugopanel, with Puppygate

hugo-awards-700x400

Panel discussion on the Hugo-nominated novels. Quality? Which one deserves to win and why? The nominations this year have been intensely discussed since two groups calling themselves the Sad Puppies and the Rabid Puppies have succeeded in obtaining many nominations by telling people to nominate from a prepared list. The panel will discuss all the nominated novels and also which novels they think would have been nominated without this procedure. How might “Puppygate” change the future of the Hugo award?

This panel was recorded at Swecon 2015 – Confuse in Linköping – Sweden.

Participants: Marianna Leikomaa (mod), Jukka Halme, Kjartan Lindøe, Flemming Rasch, Tommy Persson

The music is from Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.0

Sweconpoddar 06 – Conventions today and tomorrow

Dealers room. En plats som har växt för varje år i och med att allt fler författare och mindre förlag har börjat ge ut ny svensk fantastik.
Dealers room. A place that has grown for each year as more and more authors and small prints are publishing new swedish fantastic literature.

Conventions today and tomorrow (an hour of navel-gazing)

SF conventions in Sweden are continuously developing. New young fans arrive. The panel will discuss how the conventions are changing. What is expected from programme items and activities today? Has a Fan Guest of Honour any function today? Do we need a convention booklet? What is the role of the bar? Do we long for the banquet? How will and should the conventions develop? How are they influenced by the fact that many new authors are present and want to market themselves and their books? What is done abroad that is worth testing here? Are there any conclusions from Archipelacon?

This panel was recorded at Swecon 2015 – Confuse in Linköping – Sweden.

Participants:  Saija Kyllönen, Anna Davour, Johan Anglemark, Eva Holmquist, Fia Karlsson and moderated by Karl-Johan Norén.

The music is from Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.0

SweconPoddar 05 – Tough chicks

05 - though chicks in SF and FTough chicks; A discussion about gender in Fantastic literature

There are many stories with tough chicks. Still, chicks often just act like men in a world with only male characters. They are “men” in a new packaging. Are there any signs of development of gender roles or just the same old ones in new clothes, the same tired stereotypes? How are the gender roles developing? And how is the male role in fantastic literature changing?  Are men still usually the “main” and most important character? The world changes. But does sf/fantasy? Are there any good examples of interesting and/or different portrayals of gender?

This panel was recorded at Swecon 2015 – Confuse in Linköping – Sweden.

Participants:  Therese Norén, Anna Jakobsson Lund, John-Henri Holmberg, Anna Blixt and moderated by Suzanne van Rooyen

The music is from Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.0

SweconPoddar 04 – Fantastiknoveller som gjort avtryck

Astounding science fiction okt 1953Panel på Swecon 2015 – Confuse i Linköping.

Sf-noveller som är minnesvärda och som påverkat panelisterna och kanske deras syn på livet eller världen. Vilka sf-noveller har påverkat fantastiken? Vad gör en novell klassisk? Hur väl står sig de klassiska novellerna jämfört med dagens? Var hittar man bra noveller, och vad är speciellt viktigt för att den ska uppskattas? Vilka novellsamlingar och antologier kan rekommenderas om man vill hitta klassiker respektive nyare verk?

Medverkande: Eva Holmquist, John-Henri Holmberg, Anders Hedenlund, Johan Frick, Tomas Cronholm (mod)

Den som vill läsa eller lyssna på novellen The Cold Equations av Tom Godwin som nämns i avsnittet, kan göra det via Drabblecast.

The music is from Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.0

SweconPoddar 03 – Telling stories in different media

03 Telling_stories_in_different_media

Panel at Swecon 2015 – Confuse i Linköping.

A discussion about the differences and similarities of storytelling and of telling stories in books, games, comics and TV.

Participants: Ben Aaronovitch,  Alexander Hallberg, Thomas Årnfelt, Tobias Bodlund and moderated by Jessica Elgenstierna.

The music is from Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.0