Kategoriarkiv: avsnitt

Sweconpoddar 32 – ”Skriv kort, helst inte alls.”

32-panelredigering

Denna panel spelades in på Swecon 2014 – Steampunkfestivalen i Gävle.

Redaktörer och författare pratar om konsten att redigera, både egna och andras texter.

Medverkande:
Karin Tidbeck, Elin Holmerin, Kristina Hård, Oskar Källner, Johan Anglemark (m)

Musiken är från Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3

Sweconpoddar 31 – Miriam Rosenberg Roček as Steampunk Emma Goldman GoH Speech

31 - steampuink_emma_goldmam

Miriam Rosenberg Roček reads a speech Emma Goldman (1869-1940) actually made, talks about how that relates to steampunk, then opens the floor for questions.

This speech was recorded at Swecon 2014 – the steampunk festival in Gävle, Sweden

The music is from Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.0

Sweconpoddar 30 – Är min fantasy fin nog?

30 - är min fantasy fin nog

Denna panel spelades in på Swecon 2014 – Steampunkfestivalen i Gävle.

Skillnader i smak är berikande, och att kunna uttrycka sin smak är en bra sak. Men det är lätt att grupper – inom till exempel sf-fandom – bygger hierarkier där vissa sorters läsning är förknippat med högre status. I små och slutna kompisgäng är det kanske inte så problematiskt att odla en intern smak och hylla en intern kanon medan annat sågas. Men det blir en annan dynamik på till exempel sf-kongresser eller i större forum online. När personer som uppfattas som tongivande uttrycker sig på ett sätt som kan ses som nedlåtande om vissa typer av fantastik, då kan hela grupper känna sig uteslutna eller nedvärderade.

Medverkande:
Nene Ormes, Britt-Louise Viklund, Fia Karlsson, Socialistsimon, Anna Davour (m)

Musiken är från Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3

Sweconpoddar 29 – ”Det ska bli en trilogi”

29 - wheel_of_time_series

Denna panel spelades in på Swecon 2014 – Steampunkfestivalen i Gävle.

Robert Jordans ord “It’s going to be a trilogy” är lätta att skratta åt med facit i hand. Men hur går det egentligen till att skriva berättelser som sträcker sig över flera böcker? Några författare ger oss svaren.

Deltagare: Anders Björkelid, Nene Ormes, Anna Blixt, Erik Granström, Elin Holmerin (m).

Musiken är från Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3

Sweconpoddar 28 – Troll och andra väsen

28 - Troll och andra väsen

Författarna från Fantastisk Podd spelar in ett specialavsnitt inför publik och
diskuterar nordisk mytologi i fantastiken. Detta avsnitt har tidigare publicerats på Fantastisk Podd.

Deltagare:
Nene Ormes, Karin Tidbeck, Erik Granström, Anders Björkelid, Oskar Källner,
Kristina Hård, Susanna Nissinen.

The music is from Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3

Sweconpoddar 25 – Is there an underdeveloped PUNK potential in Steampunk?

25 - underdeveloped punk potential

The word ”steampunk” originally didn’t refer to any punk content at all, but was just a pun on ”cyberpunk”, a dominating movement in science fiction in the 1980’s. Still, the word is suggestive and makes many look for the punk in steampunk. Some of them, some of the time, are disappointed, and say like Cat Valente: ”what a joke it is to call something so inherently nostalgic, conservative, and comfort-oriented ’punk.'” Is there a potential, an unfulfilled promise, of ”punk” in steampunk? If so, what would be interesting ways of developing the punkier kinds of steampunk?

Participants:
Miriam R. Roček, Mike Perschon, Chris Wooding, Cory Doctorow, Hillevi Pleijel (m).

The music is from Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.0