Kategoriarkiv: avsnitt

Sweconpoddar 74 – The works of Ursula Le Guin

The panelists discuss the books ”Tombs of Atuan” and ”Changing planes” and use these books as examples of the works of Ursula Le Guin.

Participants: Florence Vilén, Saara Henriksson, Markku Soikkeli, Martin Rundkvist (m)

The music is from Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.0

Sweconpoddar 73 – How Frankenstein formed Karl Marx and made a Mermaid as well as a good AI

Mary Shelley’s novel tells us that Frankenstein’s Monster is partly made from dead livestock… and evidently the Monster’s wife is mainly assembled from fish. What if the happy couple went to live on their own in South America? Lovecraftian children? What if Nazi scientists discover this after they lose World War 2? Also, how Frankenstein shaped Das Kapital. A serious scientific talk based on textual evidence.

Talk by GoH Ian Watson at Swecon 2018.

The music is from Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.0

Sweconpoddar 72 – How to use animals in a story

Animals can be used in different ways in a story. They can be protagonists, heros, pets or beasts. The panel discusses the role of animals in a story.

Participants: Kij Johnson, Jani Ylönen, Eva Holmquist and moderator is Saara Henriksson .

The music is from Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.0

Sweconpoddar 71 – Ändrade kongress-seder

Hur har de svenska sf-kongresserna förändrats över tid? Saknas sådant som banketter och innehållsrika kongressböcker, som förr var vanligare? Hur har kongresserna förändrats av fler kvinnliga deltagare, fler svenska författare och att vi nu erbjuder gratis inträde för medlemmar under 26? Vad har Swecon-idén betytt? Ordningsregler verkar numera obligatoriska. Behövs de verkligen och vilken betydelse har de? Är kongresserna idag mer seriösa och mindre lekfulla?

Medverkande:  Ylva Spångberg, Oskar Källner, Jessica Elgenstierna, Patrik Centerwall,  Anders Reuterswärd och moderator är Britt-Louise Viklund.

Musiken är från Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3

Sweconpoddar 70 – Betaläsning

70 - betaläsning

Betaläsning ger feedback till författaren från några läsare. Hur går det till – hur blir man betaläsare, hur ges synpunkter, är det flera som läser och kommunicerar de? Är det stavfel eller brister i innehåll som påpekas? Vad får betaläsaren ut av läsningen?

Medverkande: Thomas Årnfelt, Elin Holmerin, Sten Rosendahl och moderator är Karl-Johan Norén.

Musiken är från Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3

Sweconpoddar 69 – Fantastikresearch

69 - fantastikresearch

Hur gör man research för en bok som utspelar sig i framtiden? Eller i en sekundärvärld? Vad bör man som författare tänka på för att få sin berättelse trovärdig när referensramarna är annorlunda? Fantastikförfattarna Lupina Ojala och Ewa Broberg ger lite tips om hur man kan arbeta för att ta fram ett bra bakgrundsmaterial för sin bokidé.

Musiken är från Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3

Sweconpoddar 68 – Etik i fantasy

68 - Patrik Centerwall Etik i fantasy

Den klassiska uppfattningen är att fantasy är litteratur som handlar om striden mellan gott och ont, men är det verkligen så vanligt? Vilka moraliska aspekter finns det i fantasylitteraturen, och vilka verktyg finns i fantasy för att belysa frågor om vad som är rätt och fel? Är hjältarna alltid så goda och skurkarna så onda – och hur har nittonhundratalets stora händelser och moralfilosofer påverkat fantasyförfattarna? I det här föredraget funderar vi kring hur moraliska och etiska frågor behandlas i fantasyberättelser.

Föreläsare: Patrik Centerwall

Musiken är från Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3

Sweconpoddar 67 – To write for different media

67 write for different media

What are the different writing strategies, problems and rewards when writing for novels, graphic novels, games etc.

Participants: Mike Carey, Sara Bergmark Elfgren, Gustav Tegby and moderator is Eva Holmquist.

The music is from Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.0