månadsarkiv: november 2018

Sweconpoddar 71 – Ändrade kongress-seder

Hur har de svenska sf-kongresserna förändrats över tid? Saknas sådant som banketter och innehållsrika kongressböcker, som förr var vanligare? Hur har kongresserna förändrats av fler kvinnliga deltagare, fler svenska författare och att vi nu erbjuder gratis inträde för medlemmar under 26? Vad har Swecon-idén betytt? Ordningsregler verkar numera obligatoriska. Behövs de verkligen och vilken betydelse har de? Är kongresserna idag mer seriösa och mindre lekfulla?

Medverkande:  Ylva Spångberg, Oskar Källner, Jessica Elgenstierna, Patrik Centerwall,  Anders Reuterswärd och moderator är Britt-Louise Viklund.

Musiken är från Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3

Sweconpoddar 70 – Betaläsning

70 - betaläsning

Betaläsning ger feedback till författaren från några läsare. Hur går det till – hur blir man betaläsare, hur ges synpunkter, är det flera som läser och kommunicerar de? Är det stavfel eller brister i innehåll som påpekas? Vad får betaläsaren ut av läsningen?

Medverkande: Thomas Årnfelt, Elin Holmerin, Sten Rosendahl och moderator är Karl-Johan Norén.

Musiken är från Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3

Sweconpoddar 69 – Fantastikresearch

69 - fantastikresearch

Hur gör man research för en bok som utspelar sig i framtiden? Eller i en sekundärvärld? Vad bör man som författare tänka på för att få sin berättelse trovärdig när referensramarna är annorlunda? Fantastikförfattarna Lupina Ojala och Ewa Broberg ger lite tips om hur man kan arbeta för att ta fram ett bra bakgrundsmaterial för sin bokidé.

Musiken är från Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3

Sweconpoddar 68 – Etik i fantasy

68 - Patrik Centerwall Etik i fantasy

Den klassiska uppfattningen är att fantasy är litteratur som handlar om striden mellan gott och ont, men är det verkligen så vanligt? Vilka moraliska aspekter finns det i fantasylitteraturen, och vilka verktyg finns i fantasy för att belysa frågor om vad som är rätt och fel? Är hjältarna alltid så goda och skurkarna så onda – och hur har nittonhundratalets stora händelser och moralfilosofer påverkat fantasyförfattarna? I det här föredraget funderar vi kring hur moraliska och etiska frågor behandlas i fantasyberättelser.

Föreläsare: Patrik Centerwall

Musiken är från Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3