månadsarkiv: februari 2018

Sweconpoddar 48 – Appropriering och exotisering

49 - a och e

När vi kommunicerar allt mer, och världen därmed krymper, upptäcker många att främmande folkslag inte är sagovarelser. De är verkliga kulturer, som ibland har blivit marginaliserade och missförstådda. Varför uppstår problem här? Vad kan en utomstående låna från någon annans kultur? Hur ska en kultur beskrivas för att respektera dem som tillhör den? Hur kan författare undvika att göra karikatyrer eller feltolkningar? Vilka är de vanliga stereotyperna?

Medverkande: Nahal Ghanbari, Anna Gustafsson Chen, Anna Bark Persson, Anna Ceras Erlandsson, Johan Jönsson (M).

Musiken är från Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3

Sweconpoddar 47 – Nordic fantasy

47 - nordic fantasy

Fantasy written in the Nordic countries is often based on the pre-Christian national mythologies as presented in Kalevala, the Icelandic sagas, the Edda etcetera. What are the differences in the mythologies, and how are they used in literature?

Participants: Flemming Rasch, Saara Henriksson, Kristina Hård, Rolf Andersen, Jukka Halme (M)

The music is from Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.0