månadsarkiv: augusti 2022

Sweconpoddar 115 – CliFi – Climate Fiction

The consequences of climate change and how to address them are subjects of recent debate. How are they presented in science fiction? Are the decriptions plausible, and are there any ideas worth noting?

This panel was recorded at Swecon 2021 – Fantastika i Stockholm, Sweden

The participants are:

Sten Rosendahl, Åka, Markku Soikkeli, Mats Linder, Gunilla Jonsson (moderator),

The Music is from Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 31


Sweconpoddar 114 – Drakar i fantasy

Drakar har funnits sedan lång tid tillbaka inom mytologi och berättande i olika delar av världen och i olika kulturer. Trender kommer och går inom fantasy, men drakar återkommer gång på gång och är en av genrens mest utmärkande väsen. Samtidigt kan det skilja sig mycket mellan hur författare skildrar drakar. Vad är det som gör att vi tycker att just drakar är så spännande? Och vilka är panelens favoritdrakar?

Denna panel spelades in på Swecon Fantastika 2021 i Stockholm

Medverkande: Helen Ekeroth (moderator), Mattias Kuldkepp, Florence Vilén, Anna Gable

Musiken är från Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 31