Sweconpoddar 09 – Var framtiden bättre förr? En diskussion om retrofuturism

SteamOcto_Final1280

En av de senaste årens största trender i fantastikvärlden har varit steampunk, viktorianskt inspirerad sf och fantasy. Men varför begränsa sig till just den viktorianska eran? Idéerna bakom steampunken kan lika gärna tillämpas på andra historiska epoker, och när så skett har resultatet blivit en rik flora av subgenrer som till exempel kallats dieselpunk, decopunk, clockpunk, rocketpunk eller atompunk. Det tycks vara mer som förenar dessa subgenrer än vad som skiljer dem åt, och kanske går det att samla dem under beteckningen retrofuturism.

Vari ligger lockelsen hos svunna tiders framtidsvisioner? Handlar det om att se framtiden ur det förflutnas perspektiv eller om att se det förflutna ur framtidens perspektiv? Är vissa epoker mer tacksamma än andra? Är retrofuturism en konservativ rörelse? Var framtiden verkligen bättre förr? Finns det ett samband med de vidare retrorörelserna i vår tids kultur, med fenomen som swingdansrevival, burlesque och vintagetrend?

Medverkande: Anna Davour (mod), Lupina Ojala, Anna Blixt

Panel på Swecon 2015 – Confuse i Linköping.

Musiken är en nedklippt version av Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.