månadsarkiv: juli 2016

Sweconpoddar 30 – Är min fantasy fin nog?

30 - är min fantasy fin nog

Denna panel spelades in på Swecon 2014 – Steampunkfestivalen i Gävle.

Skillnader i smak är berikande, och att kunna uttrycka sin smak är en bra sak. Men det är lätt att grupper – inom till exempel sf-fandom – bygger hierarkier där vissa sorters läsning är förknippat med högre status. I små och slutna kompisgäng är det kanske inte så problematiskt att odla en intern smak och hylla en intern kanon medan annat sågas. Men det blir en annan dynamik på till exempel sf-kongresser eller i större forum online. När personer som uppfattas som tongivande uttrycker sig på ett sätt som kan ses som nedlåtande om vissa typer av fantastik, då kan hela grupper känna sig uteslutna eller nedvärderade.

Medverkande:
Nene Ormes, Britt-Louise Viklund, Fia Karlsson, Socialistsimon, Anna Davour (m)

Musiken är från Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3

Sweconpoddar 29 – ”Det ska bli en trilogi”

29 - wheel_of_time_series

Denna panel spelades in på Swecon 2014 – Steampunkfestivalen i Gävle.

Robert Jordans ord “It’s going to be a trilogy” är lätta att skratta åt med facit i hand. Men hur går det egentligen till att skriva berättelser som sträcker sig över flera böcker? Några författare ger oss svaren.

Deltagare: Anders Björkelid, Nene Ormes, Anna Blixt, Erik Granström, Elin Holmerin (m).

Musiken är från Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3

Sweconpoddar 28 – Troll och andra väsen

28 - Troll och andra väsen

Författarna från Fantastisk Podd spelar in ett specialavsnitt inför publik och
diskuterar nordisk mytologi i fantastiken. Detta avsnitt har tidigare publicerats på Fantastisk Podd.

Deltagare:
Nene Ormes, Karin Tidbeck, Erik Granström, Anders Björkelid, Oskar Källner,
Kristina Hård, Susanna Nissinen.

The music is from Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3