Sweconpoddar 30 – Är min fantasy fin nog?

30 - är min fantasy fin nog

Denna panel spelades in på Swecon 2014 – Steampunkfestivalen i Gävle.

Skillnader i smak är berikande, och att kunna uttrycka sin smak är en bra sak. Men det är lätt att grupper – inom till exempel sf-fandom – bygger hierarkier där vissa sorters läsning är förknippat med högre status. I små och slutna kompisgäng är det kanske inte så problematiskt att odla en intern smak och hylla en intern kanon medan annat sågas. Men det blir en annan dynamik på till exempel sf-kongresser eller i större forum online. När personer som uppfattas som tongivande uttrycker sig på ett sätt som kan ses som nedlåtande om vissa typer av fantastik, då kan hela grupper känna sig uteslutna eller nedvärderade.

Medverkande:
Nene Ormes, Britt-Louise Viklund, Fia Karlsson, Socialistsimon, Anna Davour (m)

Musiken är från Sands Of Time (Psychadelik Pedestrian) / CC BY-NC 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.